Opca bolnica Našice Neurologija

 

Ambulante:

  1. Specijalistička ambulanta
  2. Ultrazvučni laboratorij
    - ekstrakranijski kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija (CDFI)
    - transkranijski dopler arterija Willisovog kruga i vertebrobazilarnog sliva (TCD)
  3. Elektroencefalografski laboratorij (EEG)

 

Liječnici:

  1. Dr.sc. Marina Hlavati, dr. med., specijalist neurologije s užom specijalizacijom iz epileptologije
  2. Igor Jertec, dr.med., specijalizant neurologije
  3. Magdalena Kovačević, dr.med., specijalizant iz neurologije

 

Telefon:

031/ 488-560

Članak pogledan 10330 puta
©2021 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search