Zakoni:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br.80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
 3. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne novine« br. 118/18)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04 i 37/08)
 5. Zakon o liječništvu (»Narodne novine« br. 121/03 i 117/08)
 6. Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (»Narodne novine« br. NN 14/19)
 7. Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« br.121/03, 117/08 i 57/11)
 8. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08, 43/09,130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
 9. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09)
 10. Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/13)


Pravilnici:

 1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11 i 128/121, 124/2015, 8/2016, 77/2018, 100/2018, 52/2020)
 2. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 12/12 i 99/13)
 3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine« br. 02/11, 14/13 114/13)
 4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13, NN 129/15 )
 5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 124/13, 100/2018)
 6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16)
Članak pogledan 4411 puta
©2024 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search