Upravno vijece opca bolnica Nasice

 

Predsjednik: Josip Matek, dipl. oec.

Član: Goran Konjetić, mag. oec.

Član: Boris Peić, dipl. iur.

Član: doc. dr. sc. Ivana Stanić

Član: dr. sc. Vlatko Kopić, dr. med. dent.

Član: Zdravko Rončević, dr. med., spec. interne medicine

Član: Harolt Placento, mag.med.techn.

 

Upravno vijeće upravlja OŽB Našice i nadzire rad OŽB Našice.
Upravno vijeće Opće županijske bolnice Našice ima sedam članova i čine ga predstavnici:

  • osnivača (predsjednik i tri člana) koje imenuje osnivač na prijedlog pročelnika upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za zdravstvo,
  • Republike Hrvatske (jedan član) kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra,
  • radnika Opće županijske Bolnice Našice (dva člana).

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Članu upravnog vijeća OŽB Našice prestaje mandat i prije isteka vremena od četiri godine u slijedećim slučajevima:

  • podnošenjem ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća,
  • opoziva,
  • u slučaju prestanka radnog odnosa u OŽB Našice, ako se radi o predstavniku radnika OŽB Našice.


Odluka o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo člana Upravnog vijeća.

 

Članak pogledan 11213 puta
©2021 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search