Opca bolnica Našice Odjel za Radiologiju

 

Ambulante:

 1. RTG snimke
  -Radiologija
 2. Ultrazvuk
  -Ultrazvuk
  -CDI
 3. CT - kompjuterizirana tomografija
 4. Mamografija
 5. Radiologija - snimanje zubi
 6. Mamografija SCREENING

 

Liječnici:

 1. Željko Crnković, dr. med., specijalist radiologije s užom specijalizacijom iz ultrazvuka, rukovoditelj
 2. Sanja Božić, dr. .med., specijalist radiologije s užom specijalizacijom iz ultrazvuka
 3. Jasna Jakšić, dr. med., specijalist radiologije
 4. Branko Jindra, dr. med., specijalist radiologije
 5. Mateja Varkonji, dr. med., specijalist kliničke radiologije
 6. Tereza Solocki-Matić, dr. med., specijalizant kliničke radiologije
 7. Varjačić Mateja, dr. med., specijalizant kliničke radiologije
 8. Matoković Ivan, dr. med., specijalizant kliničke radiologije

 

Telefon:

031/ 488-762

 

Opisi postupaka:

Kontrastna pretraga debelog crijeva – irigografija
IVU - urografija
Kompjutorizirana tomografija (MSCT) glave, vrata, tijela (prsni koš, trbuh i/ili zdjelica) te koštano-mišićnog sustava
Mikcijska cistouretrografija
Punkcija tvorevine ili organa (pod kontrolom ultrazvuka ili palpacijom)
Sekundarna kolangiografija

 

 

Članak pogledan 25018 puta
©2021 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search