Opca bolnica Našice Odjel za internu medicinu

 

Ambulante Odjela za internu medicinu:

 1. Interna opća
 2. Interna dnevna bolnica
 3. Interna-kardiologija
      a. Kardiologija
      b. Pacemaker
 4. Kardiovaskularna dijagnostika - Uzv srca
 5. Ergometrija
 6. Holter
 7. EKG
 8. Pulmologija
 9. Pulmološka dijagnostka
 10. Gastroenterologija
 11. Gastroenterološka dnevna bolnica
 12. Endoskopija probavnog trakta
 13. Nefrologija
 14. Alergologija i klinička imunologija
 15. Imunološko alergološka dijagnostika
 16. Dijabetologija
 17. Hemodijaliza

 

Liječnici Odjela za inernu medicinu:

 1. Zdravko Rončević, dr. med., specijalist interne medicine, rukovoditelj
 2. Mirjana Horvat, dr. med., specijalist interne medicine i uže specijalnosti pulmologije
 3. Samir Bucić, dr. med., dr. med., spec. interne medicine s užom specijalnosti iz kardiologije
 4. Ana Jurić, dr. med., specijalist interne medicine s užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije
 5. Ankica Baboselac, dr. med., specijalist interne medicine s užom specijalizacijom iz nefrologije
 6. Gašić Goran, dr. med., specijalist interne medicine
 7. Feldi Ivan, dr. med., specijalist interne medicine
 8. Biljana Rajić, dr. med., specijalizantica interne medicine
 9. prim.mr.sc. Nedeljko Topuzović, dr.med. FESC
 10. Anđelić Anja, dr. med., specijalizantica interne medicine
 11. Pavković Tamara, dr. med., specijalizantica interne medicine
 12. Tomić Mato, dr. med., specijalizant interne medicine
 13. Dr.sc. Sonja Vukadin, dr.med., specijalizantica interne medicine

 

Telefon:

031/ 488-700

 

Članak pogledan 45562 puta
©2023 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search