Opca bolnica Našice Centar za Hitnu medicinu1

 

Ambulante:

  1. Objedinjeni hitni bolnički prijem

 

Liječnici:

  1. Dr. sc. Denis Klapan, dr. med., specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti digestivne kirurgije, i uže specijalnosti kirurške onkologije - rukovoditelj
  2. Marin Šutalo, dr.med.
  3. Petar-Krešimir Okštajner, dr.med., specijalizant iz grane hitna medicina
  4. Lea Gvozdanović, dr. med.
  5. Lota Pavić, dr.med.
  6. Biljana Rajić, dr.med.

 

Telefon:

031/ 488-750

Članak pogledan 19892 puta
©2022 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search