Opca bolnica Našice Centar za Hitnu medicinu1

 

Ambulante:

  1. Objedinjeni hitni bolnički prijem

 

Liječnici:

  1. Dr. sc. Denis Klapan, dr. med., specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti digestivne kirurgije, i uže specijalnosti kirurške onkologije, v.d. rukovoditelj
  2. Marijana Plažanin, dr.med., specijalist hitne medicine
  3. Petar-Krešimir Okštajner, dr.med., specijalizant iz grane hitna medicina
  4. Lea Gvozdanović, dr. med., specijalizant iz grane hitna medicina
  5. Lota Pavić, dr.med., specijalizant iz grane hitna medicina
  6. Anja Pešerović, dr.med.
  7. Ana Oklobdžija, dr.med.

 

Telefon:

031/ 488-750

Članak pogledan 27179 puta
©2024 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search