Lista prvih 5 slobodnih termina
Datum ažuriranja: 22.07.2024 06:00
 
Prvi pregled neurologa
Kontrolni pregled neurologa
Prvi pregled psihijatra
Kontrolni pregled psihijatra
Prvi pregled pedijatrijskog endokrinologa
Kontrolni pregled pedijatrijskog endokrinologa
Prvi pregled kirurga
Prvi pregled otorinolaringologa
Kontrolni pregled otorinolaringologa
Prvi pregled onkološkog ginekologa
Kontrolni pregled onkološkog ginekologa
Prvi pregled uroginekologa
Kontrolni pregled uroginekologa
Prvi pregled anesteziologa
Kontrolni pregled anesteziologa
Prvi pregled specijalista opstetricije
Kontrolni pregled specijalista opstetricije
RTG srca i pluća
RTG kostiju u dvije projekcije
UZV dječjeg kuka
EEG - Elektroencefalografija
RTG baze lubanje
RTG cervikotorakalnog prijelaza
RTG cervikalne kralježnice
RTG lumbosakralne kralježnice
RTG gležnja
RTG hemitoraksa
RTG koljena
RTG kostiju lica
RTG kraniograma
RTG kuka
RTG lakta
RTG mandibule
RTG nadlaktice
RTG natkoljenice
RTG orbite
RTG paranazalnih sinusa
RTG patele
RTG petne kosti
RTG podlaktice
RTG procjena koštane dobi - šaka
RTG prsta ruke
RTG ramena
RTG ručnog zgloba
RTG skalpule
RTG sternuma
RTG stopala
RTG šake
RTG torakalne kralježnice
RTG urotrakta
RTG zdjelice
RTG mastoida
UZV color doppler karotida i VB sliva
TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
Opća kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Otorinolaringologija - konzultacija bez pacijenta
Ginekologija i opstetricija - konzultacija bez pacijenta
Anesteziologija - konzultacija bez pacijenta
Dijabetologija - konzultacija bez pacijenta
Uroginekologija - konzultacija bez pacijenta
 
Prvi pregled neurologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.10.2024 08:0008.10.2024 08:3008.10.2024 09:0008.10.2024 09:3008.10.2024 10:00
povratak
 
Kontrolni pregled neurologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 08.10.2024 08:0008.10.2024 08:3008.10.2024 09:0008.10.2024 09:3008.10.2024 10:00
povratak
 
Prvi pregled psihijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 29.07.2024 17:0006.08.2024 15:0006.08.2024 16:0007.08.2024 11:0007.08.2024 12:00
povratak
 
Kontrolni pregled psihijatra
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 29.07.2024 17:0029.07.2024 17:3031.07.2024 12:3001.08.2024 10:0001.08.2024 11:30
povratak
 
Prvi pregled pedijatrijskog endokrinologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.08.2024 16:30    
povratak
 
Kontrolni pregled pedijatrijskog endokrinologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 01.08.2024 16:30    
povratak
 
Prvi pregled kirurga
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 11:4022.07.2024 11:5022.07.2024 12:0022.07.2024 12:1022.07.2024 12:20
povratak
 
Prvi pregled otorinolaringologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.07.2024 11:30    
povratak
 
Kontrolni pregled otorinolaringologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.07.2024 11:30    
povratak
 
Prvi pregled onkološkog ginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 13:0022.07.2024 13:2022.07.2024 13:4023.07.2024 13:0023.07.2024 13:20
povratak
 
Kontrolni pregled onkološkog ginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 13:0022.07.2024 13:2022.07.2024 13:4023.07.2024 13:0023.07.2024 13:20
povratak
 
Prvi pregled uroginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 11:0023.07.2024 11:0024.07.2024 11:0025.07.2024 11:0026.07.2024 11:00
povratak
 
Kontrolni pregled uroginekologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 11:0023.07.2024 11:0024.07.2024 11:0025.07.2024 11:0026.07.2024 11:00
povratak
 
Prvi pregled anesteziologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 13:0022.07.2024 13:1522.07.2024 13:3022.07.2024 13:4523.07.2024 12:45
povratak
 
Kontrolni pregled anesteziologa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 13:0022.07.2024 13:1522.07.2024 13:3022.07.2024 13:4523.07.2024 12:45
povratak
 
Prvi pregled specijalista opstetricije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 09:4022.07.2024 10:0022.07.2024 10:2022.07.2024 10:4022.07.2024 11:00
povratak
 
Kontrolni pregled specijalista opstetricije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 09:4022.07.2024 10:0022.07.2024 10:2022.07.2024 10:4022.07.2024 11:00
povratak
 
RTG srca i pluća
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 09:5522.07.2024 10:4522.07.2024 10:5022.07.2024 10:5522.07.2024 11:00
povratak
 
RTG kostiju u dvije projekcije
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
UZV dječjeg kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.07.2024 12:15    
povratak
 
EEG - Elektroencefalografija
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 11:0022.07.2024 11:3022.07.2024 12:0022.07.2024 13:0023.07.2024 10:30
povratak
 
RTG baze lubanje
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG cervikotorakalnog prijelaza
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG cervikalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG lumbosakralne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG gležnja
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG hemitoraksa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG koljena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG kostiju lica
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG kraniograma
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG kuka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG lakta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG mandibule
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG nadlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG natkoljenice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG orbite
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG paranazalnih sinusa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 10:0022.07.2024 10:0523.07.2024 10:0023.07.2024 10:0524.07.2024 10:00
povratak
 
RTG patele
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG petne kosti
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG podlaktice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG procjena koštane dobi - šaka
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG prsta ruke
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG ramena
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG ručnog zgloba
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG skalpule
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG sternuma
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG stopala
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG šake
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG torakalne kralježnice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG urotrakta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 23.07.2024 10:3023.07.2024 10:4024.07.2024 10:3024.07.2024 10:4025.07.2024 10:30
povratak
 
RTG zdjelice
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
RTG mastoida
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 07.08.2024 09:1007.08.2024 09:1507.08.2024 09:2007.08.2024 10:0007.08.2024 11:00
povratak
 
UZV color doppler karotida i VB sliva
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 26.09.2024 13:0030.09.2024 12:0030.09.2024 13:0001.10.2024 12:0001.10.2024 13:00
povratak
 
TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 25.09.2024 14:0002.10.2024 13:3002.10.2024 14:0009.10.2024 13:3009.10.2024 14:00
povratak
 
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 19.08.2024 16:0519.08.2024 16:0619.08.2024 16:0723.08.2024 15:0023.08.2024 15:01
povratak
 
Psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 29.07.2024 17:0029.07.2024 17:3031.07.2024 12:3001.08.2024 10:0001.08.2024 11:30
povratak
 
Opća kirurgija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 11:4022.07.2024 11:5022.07.2024 12:0022.07.2024 12:1022.07.2024 12:20
povratak
 
Otorinolaringologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.07.2024 11:30    
povratak
 
Ginekologija i opstetricija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 09:4022.07.2024 09:5522.07.2024 10:1022.07.2024 10:2522.07.2024 10:40
povratak
 
Anesteziologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 13:0022.07.2024 13:1522.07.2024 13:3022.07.2024 13:4523.07.2024 12:45
povratak
 
Dijabetologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 24.07.2024 11:3524.07.2024 11:3624.07.2024 11:3724.07.2024 11:3824.07.2024 11:39
povratak
 
Uroginekologija - konzultacija bez pacijenta
LokacijaNajraniji terminDrugi najraniji terminTreci najraniji terminCetvrti najraniji terminPeti najraniji termin
 22.07.2024 11:0022.07.2024 11:3023.07.2024 11:0023.07.2024 11:3024.07.2024 11:00
povratak
Članak pogledan 5166 puta
©2024 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search